Psycholog, psychoterapeut, manželský rodinný poradce, lektor, facilitátor

Pavel Rataj - ZnamyLekar.cz

Působím jako partnerský psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. V rámci práce především s partnerskými či rodinnými vztahy se opírám o kombinaci systémových, gestalt, humanisticky a hlubinně-dynamicky orientovaných přístupů, o základní principy manželského a rodinného poradenství a využívám také různé efektivní techniky především práci s tělem, emocemi, socháním či prvky známé z rodinných konstelací.

Osobně i profesně kladu důraz na vývoj, proces a zrání jak na individuální, tak na vztahové úrovni. Poskytuji především sezení, která jsou primárně orientovaná na pomoc v blízkých vztazích. 

Doprovázím zejména partnerské dvojice a manželské páry v procesu zvládání zátěžových období a v partnerských krizích.


Mou radostí jsou kromě párových terapií i další smysluplné aktivity:

  • rád lektoruji semináře na různá partnerská témata (komunikace, hádky a konflikty, hojení emocí, nevěry, intimita, partnerské krize apod.)
  • v nadšení k oboru vyučuji externě na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK
  • pro budoucnost partnerských vztahů jsem vymyslel neziskový projekt na podporu dlouhodobých vztahů: Cesta a život partnertsví v 21. století
  • pro firmy a různé organizátory pořádám různé zajímavé vztahové workshopy/semináře na klíč např. Snídaně s párovým terapeutem...
  • a také jsem již několik let rebelujícím víceprezidentem Asociace manželských a rodinných poradců ČR ...

Konzultuji pouze v češtině. Pokud potřebujete sezení v cizím jazyce obraťte se třeba na kolegy v mém adresáři.